Ибупром СПРИНТ МАКС

2 Х ПО-БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ БОЛКА!

Ибупром Синус

ЕФИКАСЕН УДАР ПРИ БОЛКА В СИНУСИТЕ!

Ибупром НАСТИНКА И ГРИП

ДО 8 ЧАСА ЕФИКАСНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАСТИНКА И ГРИП!

Ибупром ОПТИМА суспензия

ОПТИМАЛНА СИЛА В 1/2 ДОЗА!